Zawartość Twojej aktówki

Zmiana kodu zamka szyfrowego

13 maj 2015 r.

Centrala CD1803 jest urządzeniem, które przechowuje kody lokatorów w specjalnej pamięci półprzewodnikowej. Aby dokonać zmiany kodu należy wprowadzić centralę w specjalny tryb pracy, który wywołuje się postępując według następującej procedury:
  • wybrać na klawiaturze numer danego lokalu
  • poczekać na połączenie z wybranym lokalem
  • dotknąć pola < KLUCZYK >
  • wciąż dotykając pola < KLUCZYK > poprosić osobę przy aparacie o trzykrotne naciśnięcie przycisku do otwierania drzwi - w czasie max 1- 1,5 sek od momentu naciśnięcia pola < KLUCZYK >
    UWAGA! podany czas jest szczególnie ważny w klawiaturach tensometrycznych 1805, 3000.
  • na wyświetlaczu pojawi się znak zamka szyfrowego, tj. [---]
  • zwolnić pole < KLUCZYK > i podać dotychczas używany kod (sprawdzenie, czy osoba dokonująca zmian jest do tego uprawniona)
  • Jeśli aktualny kod wprowadzono poprawnie, centrala pobierze 4 kolejno podane cyfry nowego kodu, wyświetlając po lewej stronie wyświetlacza numer cyfry, a po prawej wprowadzaną wartość.

W trakcie tej operacji aparat musi być podniesiony, i nie wolno naciskać przycisku otwierania drzwi! Próba odłożenia aparatu, lub naciśnięcie przycisku otwierania drzwi w trakcie wykonywania operacji zmiany kodu zamka szyfrowego spowoduje przerwanie połączenia, a kod nie ulegnie zmianie.

XNie pokazuj powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.