Zawartość Twojej aktówki

WAŻNE: połączenia klawiatury z siecią kablową

19 lipiec 2019 r.

Uwaga -
Prosimy instalatorów o zwracanie bacznej uwagi na wykonywane połączenia klawiatury z siecią kablową. Niezbędne jest nabranie całkowitej pewności, że przed włączeniem zasilania do klawiatury - połączenia są wykonane poprawnie.

Ostatnio zauważyliśmy zwiększenie ilości reklamacji dotyczących uszkodzenia wyjścia sterującego ryglem elektromagnetycznym, w klawiaturach serii KDC19X5 oraz KDC39X5, głównie jednak uszkodzenie występuje w KDC190x5
Uszkodzenie polega na pojawieniu się na tym wyjściu napięcia stałego, wartości napięcia zasilania. W tej formie widoczne jest przy pomiarach napięcia z odłączonym ryglem. W przypadku pomiaru z ryglem podłączonym do klawiatury - uszkodzenie może objawić się też w postaci niewielkiego napięcia stałego na obwodzie rygla - rzędu 1-2 V - jest to skutek zadziałania zabezpieczenia nadprądowego w obwodzie rygla. W obu przypadkach rygiel nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
Chcemy poinformować, że wyjście rygla jest zabezpieczone przed wszelkimi zjawiskami, mogącymi wystąpić podczas normalnej eksploatacji jak zwarcie w obwodzie rygla - włącznie ze zwarciem bezpośrednio na zaciskach klawiatury; nagłe odłączenie obciążenia, przepięcia mogące wystąpić w trakcie użytkowania oraz stałe przeciążenie wyjścia prądem >maksymalnego, czyli 500mA.
Tym samym wystąpienie takiego uszkodzenia jest w praktyce wykluczone bez dodatkowych, zewnętrznych działań.

Po wnikliwym zbadaniu problemu - jest dowiedzione, ze tego rodzaju uszkodzenie wywoływane jest przez błędne podłączenie przewodów zasilających, w szczególności:
- dla typu KDC19x5 - pomylenie zacisku AC2 z zaciskiem R+. Może do tego dojść przez nieprawidłowe, przesunięte podłączenie zewnętrznych przewodów, do wtyczki głównego złącza klawiatury.
Ponieważ ułożenie sygnałów na złączu w newralgicznym miejscu jest w postaci "AC1 | AC2 | R+ | R- | PR" to przesunięcie przewodów o jedną pozycję powoduje, że zasilanie z transformatora, zamiast trafić na zaciski "AC1|AC2" - trafia na zaciski "AC2|R+". W tej sytuacji, klawiatura może zostać prawidłowo zasilona przez inne elementy półprzewodnikowe w układzie, z pominięciem głównego prostownika - tym samym wydaje się że działa prawidłowo. Jednakże - próba wyzwolenia rygla powoduje natychmiastowe uszkodzenie tranzystora sterującego, gdyż jest dokonywana z pominięciem części układów zabezpieczających.

- dla typu KDC39x5 - podłączenie zasilania DC24V do zacisków R+ (ujemny biegun zasilania) oraz PWR+ (dodatni biegun zasilania) - powoduje analogiczne zjawisko.

Prosimy więc instalatorów o zwracanie bacznej uwagi na wykonywane połączenia. Absolutnie niezbędne jest nabranie całkowitej pewności, że przed włączeniem zasilania do klawiatury - połączenia przewodów są wykonane poprawnie.
XNie pokazuj powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.