Napisz do nas

Wybierz temat wiadomości

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Dołącz towary z aktówki

Kod jest nieprawidłowy

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij * obowiązkowe

** Pole "zgoda na przetwarzanie danych osobowych, aby umożliwić firmie PROEL Sp.J. udzielenie odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza" jest obowiązkowe. Bez udzielenia tej zgody firma Proel Sp.J nie będzie mogła odpowiedzieć na zapytanie.

Zawartość Twojej aktówki

Często zadawane pytania

I. Jak odblokować klawiaturę? - "tylne wejście" do klawiatury.

Aby uzyskać jednorazowy kod dostępu do klawiatur KDC 1905/3000/3100 - należy na adres info@proel.pl wysłać kilka informacji:

 • dane osoby, żądającej takiego dostępu (firmy);
 • powód - dlaczego potrzebne jest „tylne wejście” do klawiatury;
 • jako dokumenty, upoważniające do takich działań:
  - fakturę zakupu, z numerem seryjnym klawiatury, do której potrzebny jest dostęp,
  lub
  - zaświadczenie od zarządcy budynku, również z podaniem numeru seryjnego klawiatury, do której potrzebny jest dostęp.
 • token (ciąg cyfrowo-liczbowy) spisany z klawiatury.

Jednorazowy token uzyskujemy poprzez:

 - naciśnięcie 7 razy pola „kluczyk”, następnie wprowadzenie specjalnego kodu instalatora „240362” (lub przy starszych klawiaturach „240360” – należy spróbować, gdy nie zadziała ten pierwszy).

Wyświetlony token w KDC3000 i KDC3100 znika dość szybko i należy powtórzyć powyższą procedurę jego wyświetlenia lub cały czas naciskając pole „dzwonek” - aż do spisania wyświetlonego ciągu znaków.

W odpowiedzi otrzymają państwo (mailem) jednorazowy kod odblokowujący. Kod ten działa tylko dla tej klawiatury i nie może być wykorzystany ponownie.

Kod należy wprowadzić od razu po specjalnym kodzie instalatora 240362 (lub 240360) bez odstępu czasowego. Zbyt długa przerwa pomiędzy podaniem sekwencji 240362 (240360) a kodem jednorazowym - spowoduje wyjście z procedury programowania.

Po pomyślnym wpisaniu kodu klawiatura przejdzie do trybu programowania – kod instalatora zostanie ustawiony jako standardowy . Należy więc koniecznie ustawić nowy – własny -  kod instalatora, za pomocą odpowiedniej procedury.

 

II. Czy mogę zmienić kod zamka szyfrowego bez wzywania instalatora systemu?

Tak, oczywiście. Centrala CD1803 jest urządzeniem, które przechowuje kody lokatorów w specjalnej pamięci półprzewodnikowej. Aby dokonać zmiany kodu należy wprowadzić centralę w specjalny tryb pracy, który wywołuje się postępując według następującej procedury:

 • wybrać na klawiaturze numer danego lokalu
 • poczekać na połączenie z wybranym lokalem
 • dotknąć pola < KLUCZYK >
 • wciąż dotykając pola < KLUCZYK > poprosić osobę przy aparacie o trzykrotne naciśnięcie przycisku do otwierania drzwi - w czasie max 1- 1,5 sek od momentu naciśnięcia pola < KLUCZYK >
  UWAGA! podany czas jest szczególnie ważny w klawiaturach tensometrycznych 1805, 3000.
 • na wyświetlaczu pojawi się znak zamka szyfrowego, tj. [---]
 • zwolnić pole < KLUCZYK > i podać dotychczas używany kod (sprawdzenie, czy osoba dokonująca zmian jest do tego uprawniona)
 • Jeśli aktualny kod wprowadzono poprawnie, centrala pobierze 4 kolejno podane cyfry nowego kodu, wyświetlając po lewej stronie wyświetlacza numer cyfry, a po prawej wprowadzaną wartość.

W trakcie tej operacji aparat musi być podniesiony, i nie wolno naciskać przycisku otwierania drzwi! Próba odłożenia aparatu, lub naciśnięcie przycisku otwierania drzwi w trakcie wykonywania operacji zmiany kodu zamka szyfrowego spowoduje przerwanie połączenia, a kod nie ulegnie zmianie.

III. Dlaczego nie mogę otworzyć rygla?

Rygiel można otworzyć tylko wtedy, gdy układ elektroniczny aparatu jest podłączony do centrali domofonu, a następuje to w momencie wybrania numeru lokalu na klawiaturze domofonu i odczekaniu 2-3 sekund. Jeśli w trakcie prowadzenia rozmowy naciśnięcie przycisku rygla nie powoduje generacji sygnału dźwiękowego w słuchawce potwierdzającego otwarcie rygla, świadczy to o uszkodzeniu układu elektronicznego w aparacie.

VI. Jak zaprogramować aparat PC512?

Programowanie aparatu PC512 jest wyjątkowo prosta i szybka. Wszelkie funkcje można ustawić za pomocą dwóch przycisków: P1 i P2, których użycie sygnalizowane jest diodami dla komfortu użytkownika. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi oraz krótkim filmem instruktażowym:

Instrukcja obsługi
Skrócona instrukcja obsługi
Film instruktażowy

V. Dlaczego aparat w moim mieszkaniu nagle przestał działać?

Powodem nagłego zepsucia może być:

 1. jeśli zdejmowałeś aparat samodzielnie ze ściany, złe podłączenie linii aparatu (brak kontaktu elektrycznego z dekoderem), lub odwrotne podłączenie przewodów (zamiana końcówek LU+ z LU-)
 2. jeśli były robione jakieś prace na klatce schodowej (remont, instalacja TV satelitarnej), przerwanie przewodu łączącego Twój aparat z centralą systemu domofonowego
 3. jeśli nie były wykonywane czynności opisane w pkt. 1 i 2 a domofon nie działa tylko u Ciebie może oznaczać to awarię dekodera cyfrowego w Twoim lokalu
 4. jeśli nie były wykonywane czynności opisane w pkt. 1 i 2 a domofon nie działa w wszystkich lub u większości mieszkańców może oznaczać to awarię centrali domofonu lub klawiatury

W wypadku dwóch ostatnich punktów wizyta konserwatora systemu domofonowego będzie konieczna.

VI. Dlaczego rygiel nie zawsze otwiera drzwi wejściowe?

Jest to spowodowane awarią rygla, lub co jest mniej prawdopodobne awarią układu wyzwalania rygla w centrali CD1803. Należy także pamiętać, że po podniesieniu słuchawki w lokalu rygiel można otwierać dopiero po upływie ok. 2 sekund - przed upływem tego czasu naciskanie przycisku w aparacie nie spowoduje żądanych efektów.


VII. Czy mogę zastać porażona prądem z domofonu?

NIE! System domofonowy firmy PROEL pracuje przy napięciu bezpiecznym. Jest to napięcie stałe o wartości max. 16V

VIII. Domofon dzwoni a po podniesieniu słuchawki słyszą inną rozmowę. Co mam zrobić?

Jest to spowodowane awarią układu elektronicznego w dekoderze aparatu. W takim wypadku konieczna jest wizyta konserwatora systemu domofonowego. W razie problemów można przywieźć lub przesłać aparat do siedziby firmy PROEL po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu szczegółów:

PROEL SP.J.
ul. Nastrojowa 16
02-441 Warszawa
tel.: (+4822) 863 33 25

IX. Słyszę potwierdzenie użycia kodu, ale nikt nie wchodzi?

Jest to spowodowane tym, iż jakaś nieupoważniona osoba podejrzała kod i go używa. Rozwiązaniem tego problemu jest zmiana cyfr personalnego kod wejściowego.

X. Na wyświetlaczu pojawia się i znika napis E-2. Co jest powodem?

Jest to sygnalizacja zwarcia na dwuprzewodowej linii aparatów. Centrala uruchamia program diagnostyczny i po wykryciu zwarcia na linii wyświetla taki komunikat. Wezwanie konserwatora systemu może być konieczne w takim wypadku.

XI. Dlaczego nie można wybrać kodu ani zadzwonić do domu, kiedy na wyświetlaczu jest napis Err?

Centrala CD1803 wyposażona jest w szereg programów diagnostycznych. Jednym z nich jest program sprawdzający poprawność działania modułu klawiatury. Jeśli moduł klawiatury ulegnie awarii niemożliwej do programowego zamaskowania, centrala wyświetla komunikat Err - mówiący o uszkodzeniu klawiatury możliwym do naprawy tylko w warunkach laboratoryjnych. Konieczna będzie wizyta konserwatora systemu domofonowego.

XII. Do czego służy zamek szyfrowy?

Zamek szyfrowy jest ułatwieniem dla osób korzystających z domofonu. Znajomość czterech cyfr kodu dla konkretnego lokalu pozwala wejść na klatkę schodową bez użycia standardowego klucza do drzwi.

XIII. Dlaczego aparat w mieszkaniu dziwnie dzwoni?

Sytuacja taka ma miejsce w wypadku, gdy zostanie podłączony jeden lub więcej aparatów bez zachowania polaryzacji linii (zamieniony PLUS z MINUSEM linii). W takim wypadku centrala domofonu nie generuje całego sygnału wywołania a jedynie kilka sygnałów (na ogół 2-3) po czym następuje rozłączenie połączenia.

XIV. Aparat zainstalowany u mnie w mieszkaniu dzwoni inaczej niż zwykle. Co jest powodem?

Inne dzwonienie aparatu występuje w wypadku złego odłożenia słuchawki na wieszak. W ten sposób system sygnalizuje konieczność prawidłowego odłożenia.

XV. Domofon często dzwoni, ale na dole nie ma nikogo. Co jest zepsute?

W przypadku "głuchych" wezwań aparatu przez system domofonowy należy poprosić konserwatora systemu domofonowego o interwencję i sprawdzenie klawiatury zainstalowanej na zewnątrz. Niektóre egzemplarze klawiatur, które pracuję szczególnie w miastach o dużym zapyleniu potrafią przypadkowo wybrać numer lokalu i dzwonić do jednego konkretnego lokalu.

XVI. Jak korzysta się z zamka szyfrowego?

Aby skorzystać z zamka szyfrowego, należy:

 • wybrać na klawiaturze numer swojego lokalu - numer ten pojawi się na wyświetlaczu
 • dotknąć na klawiaturze pola oznaczonego rysunkiem <> - na wyświetlaczu pojawią się trzy kreski poziome
 • wybrać cztery cyfry swojego kodu

Uwaga! Cyfry '0' w kodzie są cyframi znaczącymi i nie można ich pomijać, nawet jeśli są na pierwszym miejscu !

Jeśli kod został wprowadzony poprawnie, rygiel elektryczny zostanie włączony i będzie można wejść na klatkę schodową. Każde użycie zamka szyfrowego jest potwierdzane (jeśli nie wyłączono tej funkcji za pomocą procedur instalacyjnych) w odpowiadającym mu lokalu, w formie krótkiego sygnału dźwiękowego.

XVII. Dlaczego przy zastosowaniu central KDC1905M/3905 źle adresują się aparaty?

W urządzeniach serii x9xx wprowadzony został nowy tryb adresowania aparatów domyślnie współpracujący z aparatami PC512. W przypadku używania starszych aparatów (np. PC255, PC999) należy przestawić kasetę w tryb adresowania impulsowego. Żeby to zrobić należy wejść w programowanie centrali i w podprogramie A-8 ustawić parametr 99 na "0". Parametr 99 ustawiony na "1" oznacza wybranie nowego trybu adresowania aparatów.

XVIII. Przenoszenie archiwalnych kodów z MCD1803 do nowych produktów x905.

W związku z pojawiającymi się prośbami o wprowadzenie do sprzedaży urządzenia umożliwiającego przeniesienie archiwalnych kodów (z likwidowanych starych modułów 1803 do nowych urządzeń serii x905) przypominamy, że każda klawiatura x905 ma wbudowany mechanizm generacji wszystkich możliwych tabel kodów. Dostęp do odpowiedniej tabeli kodów uzyskujemy przez wpisanie do parametrów 208 i 209 odpowiednio numeru oraz roku archiwalnej tabeli kodów. Spowoduje to udostępnienie w urządzeniu wskazanej w parametrach tabeli kodów. Oczywiście ta funkcja nie uwzględnia ewentualnych zmian dokonanych przez lokatorów.

Uwzględniając prośby instalatorów informujemy, że przystawka umożliwiająca przeniesienie informacji na temat faktycznie ustawionych kodów lokatorskich do pamięci systemu x905 będzie dostępna wkrótce.
 

XIX. Jak dostosować przystawkę dla słabosłyszących do nowych urządzeń?

Zastosowanie przystawki dla słabosłyszących w nowych systemach X9XX, pracujących wyłącznie z aparatami PC512 - może być utrudnione ze względu na stosowanie nowego typu adresowania w linii aparatów.
Aktualnie produkowana przystawka nie rozpoznaje bowiem tego trybu.
Rozwiązaniem problemu jest włączenie dla danego numeru lokalu - starszego, licznikowego trybu adresowania.
Dokonujemy tego wprowadzając do rekordu opisującego lokal odpowiedni wpis w sposób następujący:

po wejściu w programowanie - wywołujemy program A-4 (edycja rekordu parametrów dla numeru lokalu) - [nu] -> podajemy numer lokalu (w wersjach oprogramowania 8.xx - numer fizyczny, dla wersji 9.xx - logiczny) zatwierdzając polem "dzwonek" -> [FLA] - następuje wyświetlenie komunikatu [FLA} naprzemiennie z wartością parametru.
Zapamiętujemy wyświetlaną wartość - jeśli jest mniejsza od "128" - kasujemy ją i wprowadzamy wartość powiększoną o +128.
Flaga "+128" określa sposób adresowania lokalu.
Po zatwierdzeniu polem "dzwonek" - dla 3905 lub "kluczyk" dla 1905 - można wyjść z programowania poprzez wielokrotne "KAS".

Szczegółowy opis rekordu parametrów jest zwarty w pliku http://kdc3000.proel.pl/KDC1905/docs/parametry%20KDC1905%20%28v9.xx%29.html/
 

XX. Rozwiązanie problemu błędnego adresowania aparatów.

W związku z informacją od instalatorów, że aparaty PC512 i PC612 zaprogramowane na nr 1 losowo ulegają błędnemu zaadresowaniu (szczególnie przy potwierdzeniu kodu zamka szyfrowego) informujemy, że jest to spowodowane zmiennością częstotliwości zegara w procesorze aparatu.

Problem ten zostanie naprawiony w nowej edycji oprogramowania, a metodą jego eliminacji w aktualnej wersji oprogramowania istniejącej w starszych aparatach jest zmiana technicznego parametru nr 993 - z wartości 500 na 560 w klawiaturach 1905, 3905 oraz BM0900.

 
 
XNie pokazuj powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.