Zawartość Twojej aktówki

Zasady udzielania gwarancji

Warunki gwarancji firmy PROEL:

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży sprzętu.

2. Gwarancją nie są objęte:

  • Mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady
  • Uszkodzenia spowodowane awariami sieci energetycznej i wyładowaniami atmosferycznymi
  • Uszkodzenia spowodowane wypadkami losowymi niezależnymi od warunków eksploatacji (pożar, powódź, itp.)
  • Błędy w konfiguracji sprzętu dokonane przez użytkownika oraz uszkodzenia nimi wywołane
  • Uszkodzenia powstałe na skutek eksploatacji sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem

3. Reklamowany sprzęt reklamujący dostarcza na własny koszt do siedziby firmy mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Nastrojowej 16. Jeżeli użytkownik wyrażam wolę odbioru sprzętu przez gwaranta, zostanie obciążony kosztami transportu wg cennika usług serwisowych PROEL.

4. Gwarancją objęty jest wyłącznie sprzęt kompletny z pisemnie określonym rodzajem wady.

5. Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonania zmian konstrukcyjnych i napraw poza serwisem PROEL lub, gdy w produkcie w jakikolwiek sposób zmieniono lub uszkodzono numery seryjne lub nalepki gwarancyjne.

6. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku niemożliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego sprzętu.

7. Ujawnione w okresie gwarancji usterki będą usuwane przez serwis nieodpłatnie. Naprawa zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie (maksymalnie 14 dni roboczych w przypadku sprzętu dostarczonego do serwisu). Okres naprawy może być przedłużony w przypadku konieczności sprowadzenia potrzebnych podzespołów z zagranicy oraz w przypadku sprzętu przyjętego warunkowo do serwisu ze względu na niedopełnienie warunków gwarancji przez reklamującego.

8. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji PROEL ma prawo do obciążenia reklamującego kosztami testowania i przechowywania dostarczonego sprzętu.

9. Czynności nie objęte gwarancją i usługi serwisowe dostępne są za dodatkową opłatą.

10. Gwarant nie jest zobowiązany do udzielania bezpłatnych szkoleń z wyjątkiem podstawowych instrukcji udzielanych w momencie odbioru sprzętu przez kupującego.

Podstawa prawna: Kodeks Cywilny (str. 577-582), Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz.U. 64/95 poz. 328).

XNie pokazuj powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.