Zawartość Twojej aktówki

System ŁĄCZNOŚĆ ZWROTNA

Zastosowanie
System ŁĄCZNOŚĆ ZWROTNA ma zastosowanie najczęściej w budynkach o zdecydowanie podwyższonym standardzie, w których zatrudniona jest osoba na etacie portiera lub funkcjonuje ochrona. W systemie tym można wywołać portiera (ochronę) z aparatu w lokalu, przy czym:
  -  portier (ochrona) może być dostępny poprzez centralę (w przypadku, gdy system nie pracuje jako typowy domofon, tzn. klawiatura nie jest instalowana na zewnątrz budynku, dostępna dla gości)
  -  portier (ochrona) może być dostępna poprzez centralę MASTER (w przypadku gdy jest stosowany system MASTER-SLAVE)
  -  stosowany jest wydzielony aparat dla łączności z portierem (ochroną) w systemach pojedynczych, pracujących jako standardowy domofon

Procedura nawiązywania połączenia z portierem (ochroną)
W każdym przypadku, gdy używany jest system ŁĄCZNOŚĆ ZWROTNA zainicjowanie rozmowy z partierem (ochroną) przebiega następująco:
  -  należy podnieść słuchawkę aparatu w mieszkaniu
  -  nacisnąć przycisk wyzwalania rygla
  -  czekać na zgłoszenie się centrali - centrala zgłasza się sygnałem akustycznym
  -  po zgłoszeniu centrali należy ponownie nacisnąć przycisk wyzwalania rygla i oczekiwać na zgłoszenie portiera lub ochrony

Powyższa procedura nie zależy od typu central zainstalowanych w systemie, tzn. nie ma znaczenia czy łączność zwrotna jest realizowana przez tą samą centralę czy przez centralę MASTER.

ŁĄCZNOŚĆ ZWROTNA do centrali CD1803
Ten rodzaj systemu jest dość rzadko używany. Jego przeznaczeniem jest głównie praca nie w systemach domofonowych, lecz raczej jako pewien uproszczony rodzaj łączności lokalnej. Może znaleźć zastosowanie tam, gdzie nie ma konieczności tworzenia normalnego domofonu z klawiaturą zainstalowaną na zewnątrz budynku.

Zasada działania jest bardzo prosta - jest to normalny, standardowy system CD1803 z wbudowaną funkcją wywołania centrali na normalnych zasadach z aparatu.


Połączenia w systemie CD1803 z łącznością zwrotną do centrali.

ŁĄCZNOŚĆ ZWROTNA do centrali MASTER w systemie MASTER-SLAVE
Jest to odmiana systemu MASTER/SLAVE, opracowana specjalnie dla potrzeb współpracy z ochroną bądź portierem. W tej odmianie systemu wprowadzono łączność zwrotną pomiędzy lokalem a klawiaturą centrali MASTER. Umożliwia on wywołanie klawiatury MASTER za pomocą aparatu, zainstalowanego w mieszkaniu. Procedura nawiązywania tego połączenia jest analogiczna, jak przedstawiono powyżej.

Nawiązanie łączności z centralą MASTER jest możliwe, jeśli nie jest prowadzona rozmowa przez centralę SLAVE, do której podłączony jest wywołujący aparat. W przypadku, kiedy centrala MASTER jest zajęta rozmową z aparatem podłączonym do innej centrali SLAVE, system, po wywołaniu z aparatu będzie oczekiwał na zwolnienie centrali MASTER. Maksymalny czas oczekiwania wynosi 45 sekund, ale w konkretnym przypadku może być zmieniony. Natychmiast po zwolnieniu centrali MASTER połączenie zostanie zrealizowane.

Oczywiście, ochrona dysponując kasetą centrali MASTER może także wywołać w każdej chwili dowolny aparat w systemie, na zasadach określonych dla systemu MASTER/SLAVE


Połączenia w systemie MASTER/SLAVE z łącznością zwrotną do centrali MASTER.

UWAGA!
System taki zachowuje wszelkie funkcje systemu MASTER/SLAVE i dotyczą go wszystkie uwagi instalacyjne

ŁĄCZNOŚĆ ZWROTNA w systemie CD1803 do wybranego aparatu
System oferowany w przypadku, gdy niezbędna jest funkcja normalnego domofonu, tj. gdy kaseta centrali instalowana jest na zewnątrz budynku, a system musi zapewnić normalną pracę domofonową.

Wywołanie z aparatu w mieszkaniu, dokonywane na zwykłych zasadach kierowane jest do aparatu w systemie, którego numer jest zaprogramowany jako "drugi dodatkowy numer" w zakresie obsługiwanych numerów. Szczegóły takiego oprogramowania centrali można znaleźć w instrukcji programowania

UWAGA!
W takim systemie niezbędne jest czasami dołączenie dodatkowego rezystora o wartości ok. 4-5 omów szeregowo z wyjściem linii aparatów, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu sygnałów akustycznych. Szczególnie należy zwrócić na to uwagę w systemach o bardzo krótkiej linii aparatów (przy bardzo małych klatkach schodowych). Aparat, do którego kierowane będzie wywołanie może być zainstalowany w pomieszczeniu portiera, ochrony, czy dozorcy. Zwróćmy uwagę, że w tym przypadku nie ma możliwości łączności "w drugą stronę", tj. z tego aparatu do innych lokatorów, gdyż użytkownik (w tym przypadku dozorca czy ochrona) nie dysponuje kasetą klawiatury.


Połączenia w systemie CD1803 z wydzielonym aparatem,
do którego kierowane są wywołania z lokali.

dodaj do aktówki
XNie pokazuj powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.