Zawartość Twojej aktówki

System MASTER/SLAVE

Systemy rozbudowane składają się z:
  -  centrali nadrzędnej - nazywanej centralą MASTER
  -  central podrzędnych - nazywanych centralami SLAVE
w różnych konfiguracjach połączeniowych.

Centrale SLAVE podłączone są równolegle do centrali MASTER za pomocą pojedynczej linii dwużyłowej (analogicznie jak aparaty w standardowym systemie CD1803). Generalnie nie ma ograniczeń w ilości dołączanych do MASTER'a central SLAVE. Każda centrala SLAVE steruje odrębną grupą aparatów - może być ich do 255 sztuk.

Centrala SLAVE (wraz z własną kasetą klawiatury) pracuje w sposób standardowy. Dostępne są wszystkie funkcje systemu CD1803, tzn. zamek szyfrowy, funkcje kontrolne, procedury instalacyjne itd. Każda centrala SLAVE posiada własną tabelę kodów.

Centrala MASTER pełni funkcję nadrzędną w stosunku do central SLAVE pracujących w systemie. Taka struktura systemu używana jest w następujących przypadkach:
  -  mamy do czynienia z kilkoma budynkami, które są dodatkowo zamknięte np. ogrodzeniem z bramą czy furtką.
  -  istnieje grupa klatek schodowych ze wspólnym wejściem
  -  występuje, wspólna dla kilku budynków lub klatek schodowych ochrona obiektu lub wejście z portierem

 

We wszystkich przypadkach realizowana jest, zapewniana przez system MASTER/SLAVE, funkcja kontaktu z lokatorem zarówno z wejścia do klatki schodowej, jak i z wejścia wspólnego dla wszystkich.

Centrala MASTER, poprzez połączenie jej z centralami SLAVE pozwala na nawiązanie łączności z głównego wejścia. Możliwe jest także otworzenie rygla w drzwiach wejściowych z wybranego aparatu. Oczywiście otwierany jest rygiel podłączony do tej centrali, z której zainicjowano łączność. Możliwe jest także korzystanie w centrali MASTER z zamków szyfrowych. W tym przypadku następuje przeniesienie kodu z odpowiedniej centrali SLAVE, czyli kod wejściowy używany do otworzenia drzwi jest ten sam, niezależnie czy używana jest centrala MASTER czy SLAVE. Wszelkie zmiany kodu (których dokonać można tylko korzystając z centrali SLAVE, bezpośrednio współpracującej z aparatami) znajdują swoje odzwierciedlenie natychmiast, także w centrali MASTER.

W trakcie połączenia z centrali MASTER, na wyświetlaczu centrali SLAVE prezentowany jest komunikat "OFF", oznaczający chwilową zajętość, ponieważ pośredniczy ona w przekazywaniu informacji. Po zakończeniu łączności nawiązanej z centrali MASTER komunikat ten znika, a centrala SLAVE wraca do standardowej pracy.

Jeśli w trakcie wywoływania lokalu z centrali MASTER centrala SLAVE, która miałaby pośredniczyć w łączności jest zajęta rozmową lokalną (w obrębie podłączonej do niej grupy aparatów - nie dotyczy to używania w centrali SLAVE zamka szyfrowego) - na wyświetlaczu centrali MASTER wprowadzony numer miga, sygnalizując chwilową zajętość aparatu. Rozmowa lokalna w centrali SLAVE jest w tym przypadku automatycznie skracana do 10 sekund, a przekazanie połączenia z centrali MASTER następuje samoczynnie zaraz po zwolnieniu centrali SLAVE.

UWAGA!

Przy systemie typu MASTER/SLAVE ważne jest zachowanie odpowiednich reguł i zasad instalowania systemu:
  -  każda centrala (zarówno MASTER jak i SLAVE ) musi być wyposażona we własny transformator zasilający. Niedopuszczalne jest stosowanie jednego transformatora dla grupy kilku central, nawet, gdy ich moduły elektroniczne znajdują się bezpośrednio obok siebie
  -  każda centrala SLAVE musi zostać oprogramowana przez instalatora tak, aby zakresy numerów obsługiwanych przez poszczególne centrale SLAVE nie pokrywały się. Nie jest dopuszczalna sytuacja, gdy ten sam numer lokalu występuje w dwóch lub więcej centralach SLAVE. Dotyczy to także przypadku, gdy w centrali SLAVE używamy przesuniętego zakresu numerów bądź numeracji hotelowej.
  -  baczną uwagę należy zwrócić na przewody łączące centralę MASTER z centralami SLAVE. Ponieważ z natury rzeczy systemy tego rodzaju bywają bardzo rozległe (odległości pomiędzy wejściem głównym a poszczególnymi klatkami schodowymi czy budynkami dochodzą do kilkuset metrów!) trzeba zapewnić, aby rezystancja przewodów łączących poszczególne centrale nie była większa niż 5-7 omów! System jest niestety wrażliwy na zbyt duże rezystancje występujące pomiędzy centralami SLAVE i MASTER. Może to spowodować sytuację, że łączność akustyczna będzie mocno zniekształcona.
  -  ważne jest precyzyjne wyregulowanie parametrów akustycznych central SLAVE - szczególnie regulatora balansu linii!

Ponieważ czasami niezwykle trudno jest spełnić warunek rozłączności numeracji poszczególnych central SLAVE np. w przypadku, gdy kilka budynków w obrębie jednej posesji ma taką samą numerację lokali (np.: od 1 do 20), istniej możliwość modyfikacji programu w taki sposób, że aby dodzwonić się do lokalu numer 10 w pierwszym bloku należy wybrać na klawiaturze numer 110. Analogicznie, aby dodzwonić się do lokalu 10 w czwartym bloku należy wybrać 410. Czyli w centrali MASTER należy poprzedzić numer lokalu numerem bloku.

Zastosowanie
Syatem MASTER/SLAVE ma zastosowanie tam gdzie występują np.: dwa bloki mieszkalne (po np.: cztery klatki schodowe w każdym bloku), ogrodzone płotem ze wspólną furtką wejściową na teren osiedla. W takim wypadku należy zainstalować osiem central SLAVE (w każdej klatce jedna) oraz centralę MASTER przy furtce.

System będzie wówczas umożliwiał prowadzenie rozmowy pomiędzy wybranym aparatem a dowolną klawiaturą:
  -  centrali MASTER, jeśli ktoś dzwoni spoza terenu osiedla
  -  centrali SLAVE, jeśli ktoś jest już na konkretnej klatce schodowej

Rygiel elektromagnetyczny zostanie zwolniony tylko przy klawiaturze, z której:
  -  wywołano aparat
  -  podano właściwy kod zamka szyfrowego

Jeśli w danym momencie jest aktywna centrala MASTER i rozmowa jest prowadzona z linią aparatów podłączoną do klatki pierwszej, to w tej klatce centrala SLAVE sygnalizuje zajętość linii aparatów. Pozostałe centrale SLAVE są aktywne i można z nich normalnie korzystać. Po zwolnieniu linii aparatów przez centralę MASTER wszystkie centralę SLAVE są wolne i można z nich korzystać w trybie normalnej pracy tak jak w systemie podstawowym.

Kod zamka szyfrowego dla danego lokalu jest taki sam bez względu na to czy został wybrany z klawiatury centrali MASTER czy SLAVE. Kod obowiązuje tylko w klatce, w której zawieszony jest aparat danego lokatora.

Jeśli w blokach na terenie zamkniętym powtarzają się numery mieszkań należy zastosować centralę CD1803 MASTER/4 oraz klawiaturę KDC1803/4 lub KDC2003/4 obsługującą czterocyfrowe numery mieszkań. Oprogramowanie centrali CD1803 MASTER/4 zapewnia, że wybranie numeru 1115 będzie kierowało rozmowę do lokalu nr 115 w pierwszym bloku, zaś wybranie 4115 będzie kierowało rozmowę do lokalu 115 w czwartym bloku. W takim wypadku konieczne jest powieszenie listy lokatorów LL1803 lub LL2003 (w zależności od wzoru zainstalowanej kasety) z instrukcją obsługi, aby przyjezdni nie mieli problemu z dodzwonieniem się do konkretnego lokalu.

Zawartość
W skład systemu MASTER/SLAVE wchodzi:

X - to liczba klatek na zamkniętym osiedlu. Może ich być 255.

Schemat podłączenia

pobierz plik: SP_MASTER-SLAVE.pdf
dodaj do aktówki
XNie pokazuj powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.