Zawartość Twojej aktówki

System MASTER/SLAVE/WLA

Zastosowanie
Syatem MASTER/SLAVE/PR ma zastosowanie tam gdzie występują np.: trzy bloki mieszkalne (po np.: cztery klatki schodowe w każdym bloku), ogrodzone płotem z kilkoma furtkami wejściowymi na teren osiedla. W takim wypadku należy zainstalować dwanaście centrali SLAVE (w każdej klatce jedna) oraz centralę MASTER/PR przy każdej furtce.

System będzie wówczas umożliwiał prowadzenie rozmowy pomiędzy wybranym aparatem a dowolną klawiaturą:
  -  centrali MASTER, jeśli ktoś dzwoni z poza terenu osiedla
  -  centrali SLAVE, jeśli ktoś jest już na konkretnej klatce schodowej

Rygiel elektromagnetyczny zostanie zwolniony tylko przy klawiaturze, z której:
  -  wywołano aparat
  -  podano właściwy kod zamka szyfrowego

Jeśli w danym momencie jest aktywna centrala MASTER i rozmowa jest prowadzona z linią aparatów podłączoną do klatki pierwszej, to w tej klatce centrala SLAVE sygnalizuje zajętość linii aparatów oraz wszystkie pozostałe centrale MASTER również są zajęte. Jest to sygnalizowane miganiem wyświetlacza oraz sygnałem dźwiękowym. Pozostałe centrale SLAVE są aktywne i można z nich normalnie korzystać. Po zwolnieniu linii aparatów przez centralę MASTER wszystkie centralę SLAVE oraz MASTER są wolne i można z nich korzystać w trybie normalnej pracy tak jak w systemie podstawowym.

Kod zamka szyfrowego dla danego lokalu jest taki sam bez względu na to czy został wybrany z klawiatury dowolnwj centrali MASTER czy SLAVE. Kod obowiązuje tylko w klatce, w której zawieszony jest aparat danego lokatora.

Jeśli w blokach na terenie zamkniętym powtarzają się numery mieszkań należy zastosować centralę CD1803 MASTER/PR/4 oraz klawiaturę KDC1803/4 lub KDC2003/4 obsługującą czterocyfrowe numery lokali. Oprogramowanie centrali CD1803 MASTER/PR/4 zapewnia, że wybranie numeru 1125 skieruje rozmowę do lokalu nr 125 w pierwszym bloku, zaś wybranie 3125 skieruje rozmowę do lokalu 125 w trzecim bloku. W takim wypadku konieczne jest powieszenie listy lokatorów LL1803 lub LL2003 (w zależności od wzoru zainstalowanej kasety) z instrukcją obsługi, aby przyjezdni nie mieli problemu z dodzwonieniem się do konkretnego lokalu.

Zawartość
W skład systemu MASTER/SLAVE/PR wchodzi:

X - to liczba klatek na zamkniętym osiedlu. Może ich być 255.
Y - to liczba furtek wejściowych na teren osiedla. Może ich być 255.

dodaj do aktówki
XNie pokazuj powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.